Haustplanar i Herøy Brass

 

Der er framleis sommar og sommarferie for Herøy Brass, men planane for hausten tek etterkvart form. Alt er ikkje 100% avklara enno, men det er grunn til å merke seg fylgjande datoar i aktivitetsplanen for hausten 2016 :

 

 
 

Det går fram av planen at det er 2 programpostar med noko usikkerheit rundt enno :  konsert med Vamp den 29.11.16 og julekonsert den 18.12.16. Det vert arbeidd for å få avklaringar snarast råd.

 

Framleis god sommar !